Teodolity

Teodolit je přístroj na přesné měření a vytyčování vodorovných a výškových úhlů. Teodolitem určujeme, narozdíl od jednoduššího nivelačního přístroje, 3 souřadnice, proto jsou všechny teodolity vybaveny dálkoměrem. S teodolitem lze docílit i měření vzdálenosti za použití odečítající (nivelační) latě, ale tato metoda určení vzdálenosti není příliš častá a v praxi se nepoužívá. Teodolit je využíván především k zakládání staveb, vertikálnímu usazování, určení či vytyčení sklonů a nivelaci.