Servis a kalibrace měřících stavebních a geodetických přístrojů

Servisní a kalibrační středisko

Servisní a kalibrační středisko nabízí kompletní služby na poli oprav a kalibrací. Naše firma je k dispozici všem, kteří si zavádí řízení jakosti. Provádíme opravy dle postupů oprav jednotlivých výrobců a při kalibracích jsou dodržovány veškeré platné normy a standardy. Nabízíme servis přístrojů všech značek.

Nabízíme Vám komplexní zajištění metrologických služeb, které vám pomůže snížit náklady a rizika, zjednoduší organizační i dokumentační činnost, zlepší plnění vnitropodnikových norem.

Naše servisní středisko, které je vybaveno moderní technikou, zajišťuje záruční i pozáruční opravy všech geodetických a stavebních přísrojů a pomůcek. Mezi nejběžnější opravy patří servis nivelačních přístrojů, teodolitů, stavebních laserů, koleček, GPS, dálkoměry, které se snažíme řešit do 48 hodin a po dobu opravy, v případě potřeby, zapůjčujeme náhradní přístroj. Běžné seřízení jsme schopni zajistit i v týž pracovní den.

Dnes jsme naše snahy upnuly především na opravy značek ASHTECH, SPECTRA PRECISION, THALES, NIKON, MAGELLAN, SOUTH, METER-MAN a GPI, které na českém trhu zastupuje firma geoobchod, s.r.o., jejíž pobočku v Praze provozujeme, ale i nadále zajišťujeme neautorizované opravy totálních stanic, teodolitů, rotačních a potrubních laserů, všech ostatních výrobců, které používají geodetické a stavební společnosti.
Ceny oprav se liší podle poškození, ale oprava nivelačního přístroje pro kalibraci je od 800,- Kč bez DPH a oprava přístroje po pádu většinou nepřesahuje 3.000,- Kč bez DPH. Posouzení stavu, případné vystavení protokolu o neopravitelnosti přístroje provádíme za částku 250,- Kč/každou započatou půlhodinu. V případě provádění servisu se tato částka neúčtuje. V případě přístrojů zkoupených u nás je posouzení stavu ZDARMA.

K přístrojům je možné vystavit osvědčení o seřízení přístroje, které z části nahrazuje kalibrační protokol. Jeho obsahem je záruka funkčnosti přístoroje a parametry výrobce, který daný přístroj splňuje. To znamená, že Vám toto osvědčení zaručuje třídu přesnosti, ale není z něj patrné o jaké opravy by se měl přístroj nebo pomůcky srovnávat k normále. Tento list se většinou vystavuje po opravách přístrojů, které nevyžadují kalibrační list.