Geodetický program Carlson SurvCE

Do druhého dne
19 360,00  vč. daně
(16 000,00  bez DPH)
4091
+

Celosvětově nejflexibilnější a nejvýkonnější systém pro sběr dat prostřednictvím terénních záznamníků. Carlson SurvCE Vám pomůže pracovat více, přesněji a rychleji.

Carlson SurvCE je kompletní systém (RTK) GPS pro sběr dat v reálném čase a totální stanice s geometrií souřadnic v terénu. Tento systém podporuje nejširší řadu oblíbených a nově uvolněných systémů RTK GPS a klasických/robotických totálních stanic.

Vynikající vlastnosti Carlson SurvCE Vám pomáhají pracovat více, přesněji a rychleji.

Vynikající modul silničení: oblíbeno u dodavatelů Ministerstva dopravy USA a dodavatelů při výstavbě silnic ve Španělsku, Austrálii a po celém světě

Pokročilé funkce pro vytyčování křižovatek a slepých uliček pomocí souborů Carlson Road Network .

Vysoce grafické a intuitivní uživatelské rozhraní – software Vás vyzve k zadání všech potřebných detailů.

Vynikající GIS funkce pro přesné snímání dat, včetně atributů, které umožňují bezproblémové propojení s Esri.

Opravdová univerzálnost: SurvCE pracuje na 99 % všech v současnosti používaných modelů GPS a totálních stanic.

Optimální pro terén i dokončovací práce: není nutno trávit další hodiny v kanceláři při kreslení výkresů.

Snadná výměna dat díky bohaté podpoře formátů souborů CAD a dwg., dgn. a shp.

Další způsobilosti pro práci v terénu s rychlým a snadným výpočtem objemů a schopností generovat body z křivek.

Vytyčování řezu/plnění pomocí souborů povrchu .

Nová verze Carlson SurvCE nyní uživatelům umožňuje také:
1. Okamžitý výpočet/uložení více bodů na základě definice staničení a offsetu
2. Použití volitelného profi lu pro výpočet výšek
3. Korekce aktuálního „posunu“ GNSS z referenční základny nebo NTRIP sítě pro vyhovění stávajícímu systému souřadnic uživatele bez nutnosti vypracování nové lokalizace.
4. Body pro výpočet/uložení u všech charakteristických prvků horizontálního ustavení také při použití zkosení, průsečíku, PI, sečny a dalších metod.
5. Flexibilní export ASCII dat bodů s možností editace polí a dat, geometrických nebo negeometrických dat bodů (dat GIS) pro export.
6. Nahrávání uživatelem defi novaných lokalizačních dat ve formátu TXT nebo CSV v Load Points: Volitelné výškové a bodové souřadnice LAT/LON.
7. Kontrola a vytyčení lokality na povrchu kontrolovaným způsobem při použití Point, OSNAP, stanice/kompenzace, je-li použito horizontální ustavení.
8. Zobrazení povrchu a aktuálního údaje přístroje pomocí řezu
9. Použití unikátního defi ničního souboru vlastností pro všechny vlastnosti GIS.
10. Použití předem defi novaných poznámek pro kódy vlastností. Okamžité určení polohy v systému S-JTSK s použitím globálního transformačního klíče

- přístroj
713,90  vč. daně (590,00  bez DPH)
3 872,00  vč. daně (3 200,00  bez DPH)
4 477,00  vč. daně (3 700,00  bez DPH)
5 082,00  vč. daně (4 200,00  bez DPH)